Meditácia v srdci

Vždy hovorím hľadajúcim, že je lepšie meditovať v srdci ako v mysli. Myseľ je ako Times Square na Silvestra, srdce je ako osamelá jaskyňa v Himalájach. Ak meditujete v mysli, dokážete meditovať hádam päť minút a z tých piatich minút možno jednu minútu dokážete meditovať silne. Potom začnete cítiť tlak v celej hlave. Najprv získate radosť a uspokojenie, a potom možno budete cítiť vyprahnutú púšť. Ale ak meditujete v srdci, získate schopnosť stotožniť sa s radosťou a uspokojením, ktoré získate, a potom sa stanú navždy vašimi.

Pri meditácii v mysli sa nestotožňujete, snažíte sa do niečoho vstúpiť. Keď chcete vstúpiť do niečieho domu, aby ste dostali to, čo ten človek má, buď musíte vylomiť dvere, alebo musíte poprosiť vlastníka domu, aby vám otvoril. Keď prosíte, cítite, že ste cudzinec a majiteľ to tiež cíti. Myslí si: „Ach, cudzinec chce vojsť do môjho domu.“ Ale ak použijete srdce, okamžite vystúpia do popredia kvality srdca ako mäkkosť, sladkosť, láska a čistota. Keď majiteľ domu uvidí, že ste samé srdce, okamžite sa jeho vlastné srdce zjednotí s vaším a dovolí vám vstúpiť. Bude cítiť vašu jednotu s ním a povie: „V poriadku, čo chcete z môjho domu? Ak potrebujete mier, vezmite si ho. Ak potrebujete svetlo, vezmite si ho.“

Keď meditujete v srdci, meditujete tam, kde je duša. Je pravda, že svetlo a vedomie duše prenikajú celým telom, ale je zvláštne miesto, kde duša sídli väčšinu času, a to je srdce. Ak chcete osvietenie, musíte ho získať z duše, ktorá je v srdci. Ak viete, čo chcete a kde to nájdete, potom je rozumné ísť na to miesto. Ináč je to ako keby ste chceli kúpiť v železiarstve potraviny.

Meditácia je ako ponáranie sa na dno oceánu, kde je všetko pokojné a tiché. Na hladine môže byť množstvo vĺn, ale oceán pod hladinou nie je nimi ovpyvnený. V najv(čších hĺbkach oceánu je úplné ticho. Keď začíname meditovať, najprv sa snažíme dosiahnuť svoju vlastnú vnútornú existenciu — to znamená, dno oceánu. A potom, keď prídu vlny z vonkajšieho sveta, nás sa to nedotkne. Strach, pochybnosti, starosti a všetok pozemský ruch sa jednoducho odplavia, pretože vo vnútri nás je pevný mier. Myšlienky sa nás nemôžu dotknúť, pretože naša myseľ je samý mier, ticho a jednota. Skáču a plávu ako ryby v oceáne, ale nezanechávajú žiadnu stopu. Keď sme v najvyššej meditácii, cítime, že sme oceánom, a zvieratá v oceáne nás nemôžu ovplyvniť. Cítime, že sme oblohou, a všetci lietajúci vtáci nás nemôžu ovplyvniť. Naša myseľ je oblohou a naše srdce je nekonečným oceánom. To je meditácia.