Ako najlepšie povedať dieťaťu, čo Boh predstavuje? Máme mu povedať, že Boh je láska, vševedúcnosť alebo čo?

Sri Chinmoy: Vieme, že Boh je všetko, Boh je vo všetkom a Boh je za všetkým. Toto je naše filozofické a psychické vysvetlenie. Ale chcel by som hovoriť o Bohu z čistého, nevinného a oduševnelého pohľadu dieťaťa — podľa detského chápania.

Čo je to Boh z pohľadu dieťaťa? Boh je záujem. Matka sa snaží venovať dieťaťu svoj záujem dennodenne. Ale z dvadsiatich štyroch hodín dňa mu môže pri najlepšej vôli vedome ponúknuť svoju starostlivosť len dve — tri hodiny. Chcela by mu prejavovať lásku po celý čas. Ale počas dňa musí študovať, pracovať, meditovať a robiť pár iných vecí okrem starostlivosti o dieťa — i keď je jej najdrahším dieťaťom . Keď dieťatko ochorie, vtedy sa mu venuje pätnásť, šestnásť alebo aj dvadsaťštyri hodín denne. V bežnom prípade mu môže venovať svoj záujem len niekoľko hodín. V prípade Boha je to iné. On nám venuje Svoj Záujem neprestajne, na vnútornej i na vonkajšej úrovni.

Žijeme na zemi päťdesiat, šesťdesiat, sedemdesiat, možno sto rokov, ale toto nie je skutočné rozpätie nášho života. Náš skutočný život je nekonečný. Prišli sme z minulosti bez začiatku a vstupujeme do nekonečnej budúcnosti. Mali sme predchádzajúce inkarnácie a budeme mať veľa budúcich inkarnácií. Vo svojich minulých inkarnáciách sme mali rôznych rodičov. V tejto inkarnácii sa o nás stará jedna matka a jeden otec, v predchádzajúdom živote sa o nás starali iní rodičia a v budúcnosti sa o nás budú starať ďalší rodičia. Ale Boží Záujem sme prijímali od samého začiatku a zostane to tak navždy. Vo chvíli, keď stvoril našu dušu, začala sa jeho starostlivosť a zostane to tak neprestajne a večne.

Všetko má svoj prameň a prameňom záujmu je jednota. Keď si poraním prst, okamžite venujem pozornosť svojmu prstu. Prečo? Pretože som zjednotený so svojím prstom. Keď sa deje niečo zlé s vaším dieťaťom, okamžite sa snažíte oňho postarať, pretože ste v jednote s ním. V tejto chvíli je veľa ľudí, ktorí trpia a zomierajú v nemocniciach, ale aj keby ste ich poznali, nemohli by ste im venovať svoj záujem. Prečo? Pretože nie ste s nimi úplne stotožnení a necítite s nimi jednotu. Ale vaše dieťa cíti jednotu s vami a vy cítite jednotu so svojím dieťaťom. Takže vidíme, že zdrojom záujmu je jednota. Svojich blízkych a drahých pokladáte za neoddeliteľnú časť svojho života, a preto im venujete svoj záujem. Pretože Boh je všetkoprenikajúcou Jednotou, Jeho Starostlivosť prichádza z Jeho všetkoprenikajúcej Jednoty. Pretože je všade a vo všetkom, musí byť v jednote so všetkým. A tak venuje Svoj Záujem všetkému.