Môže zlá matka urobiť svojho syna veľkým?

Sri Chinmoy: Je to možné, ale je to veľmi zložité. Deti vychováva matka. Ak na samom začiatku dá matka dieťaťu pocítiť, že je zbytočné, potom sa vždy bude cítiť zbytočným. Väčšinou je to práve matkina sila, ktorú dieťa získava.