Sladká sľubnosť dieťaťa

Sladká sľubnosť dieťaťa
a okamžitá plodnosť Boha
sa vždy nachádzajú spolu
v nádhernej záhrade dokonalosti a uspokojenia.

Božie stvorenie je ako lotosový kvietok alebo ruža. Každý lupienok je jedinečný svojím vlastným spôsobom. Dieťa je zvlášť významnou časťou Božieho stvorenia, pretože v každom dieťati a cez každé dieťa Boh sníva a prejavuje Sa nezvyčajným spôsobom. Každé dieťa prináša nové posolstvo od Boha, ktoré bolo dovtedy neznáme. Ak ho svet prijme, získa nové svetlo, novú silu, novú radosť a novú lásku.

Od dnešných detí závisí budúcnosť zajtrajška. Hovoríme o dokonalosti, ale tá dokonalosť, o ktorej sa hovorí, príde len od detí — z detských sŕdc a z detských snov. Staré stvorenie sa musí poddať novému. Staré stvorenie znamená život, ktorý nechce vidieť pravdu, prijať pravdu a naplniť pravdu. Kto chce vidieť, prijať a naplniť pravdu? Dieťa. Len dieťa má schopnosť cítiť, že každý deň je nové svitanie. Len dieťa je inšpirované bežať, robiť niečo, dať niečo svetu každý deň.