Ak budeš mať najprv Mňa3

Môj Kapitán, chcem úspech.
„Potom, Moje dieťa, otvor svoje ruky.”
Môj Kapitán, chcem pokrok.
„Potom, Moje dieťa, otvor svoje srdce.”
Môj Kapitán, chcem dokonalosť.
„Potom, Moje dieťa, otvor svoj život.”

Kapitán, môj Kapitán, ako to,
že nedokážem otvoriť svoje ruky?
„Neviem ti povedať prečo,
ale som nesmierne šťastný,
že nedokážeš otvoriť svoje ruky.”
Kapitán, môj Kapitán, ako to,
že nedokážem otvoriť svoje srdce?
„Neviem ti povedať prečo,
ale som nesmierne šťastný,
že nedokážeš otvoriť svoje srdce.”
Kapitán, môj Kapitán, ako to,
že nedokážem otvoriť svoj život?
„Neviem ti povedať prečo,
ale som nesmierne šťastný,
že nedokážeš otvoriť svoj život.”

Môj Kapitán, prečo Si ku mne taký krutý?
Ty nechceš môj úspech?
Ty nechceš môj pokrok?
Ty nechceš moju dokonalosť?

„Moje dieťa, chcem tvoj úspech,
chcem tvoj pokrok
a chcem tvoju dokonalosť.
Ale ty si taký blázon,
že chceš svoj úspech,
pokrok a dokonalosť bez toho,
aby si chcel najprv Mňa.
Tvoj úspech, pokrok a dokonalosť
ti nikdy nemôžu dať pravé uspokojenie,
pokiaľ najprv nebudeš mať vo svojom živote Mňa.

„Len tvoja odovzdaná myseľ jednoty,
tvoje odovzdané srdce jednoty
a tvoj život jednoty odovzdaný Mne
ti môžu dať neustálu radosť, bezdychú radosť
a nekonečnú radosť.
Ak budeš mať najprv Mňa ako svoj stály
Poklad a Vlastníctvo Jednoty,
len vtedy bude tvoj úspech
Semienkom Mojej Večnosti,
tvoj pokrok bude Kvetom Mojej Nekonečnosti
a tvoja dokonalosť bude Plodom Mojej Nesmrteľnosti.”

Môj Kapitán, sedím pri Nohách Tvojho Odpustenia.
Klaniam sa Oku Tvojho Súcitu.


CC 3. 16. júla 1987.