Dychtivosť 1

Dychtivosť je čistota sĺz môjho života.
Dychtivosť je krása úsmevov môjho srdca.
Dychtivosť je moja blízkosť k Bohu-stvoreniu.
Dychtivosť je moja jednota s Bohom-Stvoriteľom.

Moja dychtivosť je moje skvelé privilégium
vidieť jeden krok dopredu, na rozdiel od iných.
Moja dychtivosť neočakáva prekvapenia,
pretože môj Kapitán ma úplne presvedčil,
že On nielen pozná Cestu,
ale aj všetko pre mňa už naplánoval.

Od môjho Kapitána sa moja dychtivosť naučila
vidieť každú sekundu ako zrodenie nového dňa
a v ňom celý život nového roku,
aby som Ho potešil Jeho vlastným Spôsobom.

Môj Kapitán mi hovorí:
„Moje dieťa, kvôli dychtivosti tvojho života
ti dávam Svoj Život Večnosti.
Moje dieťa, kvôli dychtivosti tvojho srdca
ti dávam Svoje Srdce Nekonečnosti.
Moje dieťa, si spontánnosťou a dychtivosťou
svojej ašpirácie
a Ja som Svojou Láskou
Uspokojenia a Nesmrteľnosti."


CC 1. 14. júla 1987.