9.

Anjel pomáha ľudskej mysli, aby bola cestou k hľadaniu Boha. Anjel pomáha ľudskému srdcu, aby bolo cieľom príchodu Boha.
Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024