7.

Anjel neprichádza k zrodeniu sám, prichádza s ním aj radosť. Anjel neprichádza k smrti sám, prichádza s ním aj mier.
Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024