57.

Vždy, keď vidím anjela, moja blaženosť a oddanosť Bohu okamžite rastie.
Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024