31.

Keď je moja modlitba úprimná, počujem anjela spievať pieseň nesmrteľnosti.

Keď je moja meditácia hlboká, počujem anjela hrať hudbu Nekonečnosti.

Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024