1.

Anjeli hovoria, viac šepkajú. Anjeli šepkajú, viac inšpirujú. Anjeli inšpirujú, viac žiaria. Anjeli žiaria, viac ochraňujú.
Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024