Byvol: Múdrosť

Byvol, môj byvol,
na tebe jazdí Jámarádž,
kráľ smrti.
Tvoje slnko múdrosti
ovláda dych ľudstva.
Učíš svet:
dokiaľ nezískame plač Večnosti,
dokiaľ nezískame úsmev Nesmrteľnosti,
dokiaľ bolesti zeme a blaženosť Neba
nebudú absolútne spojené,
nič nie je skončené, nič nie je skončené.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024