Veverička: Služba

Veverička, moja veverička,
ponúkla si pánu Rámovi
svoju oddanú službu.
Nosila si zrnká piesku,
keď budoval
svoj slávny most,
aby mohol bojovať s Ravanom,
s nebožskou silou.
Urobil ťa nesmrteľnou.
Nesieš jeho meno
vo svojom srdci.
Tvoja vznešená služba
je ďaleko nad šípmi smrti.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024