Králik: Úprimnosť

Králik, môj králik,
tvoja zlatá úprimnosť
vedie tvoju dušu k Božiemu Cieľu.
Len cez teba
Boh odhaľuje svoju dokonalú úlohu na zemi,
smerujúcej k Nebu
s ohromnou radosťou.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024