Slávik: Sladkosť

Slávik, môj slávik,
blaženosť tvojej sladkej melódie
božsky zalieva strom ľudského vedomia.
Ty si svojím božským hlasom,
si voľbou nášho dušeplného obdivu.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024