Voš: Krutosť

Voš, moja voš,
prečo požieraš
so svojím krutým hladom
čistú hlavu človeka a jeho krásne vlasy?
To nie je spravodlivé.
To nie je fér!
Záplava Božieho Súcitu
zachráni človeka a jeho nevinnosť.
Nahnevané ruky človeka
ťa zničia,
krv tvojho života.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024