Koza: Túžba

Koza, moja koza,
už sa viac nestaráš
o krajinu túžob.
Preto do teba zostupuje
Svetlo a Pravda.
Čoskoro sa staneš
božským členom
skupiny ašpirantov,
a potom bude hrať cez teba
Božia vlastná Ruka.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024