Keby som mohol začať svoj život ešte raz

Návrat na bsah

1.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
každý deň by som sa stal
novým kvetom srdca ašpirácie.

2.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
ronil by som len
slzy prejavujúce Boha.

3.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
oddane by som položil
všetky svoje neschopnosti
k Nohám svojho Pána Najvyššieho.

4.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
rozhodne by som neprahol
po naplnení svojich túžob.

5.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nikdy by som neignoroval
smutné slzy môjho Pána.

6.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nedovolil by som svojmu vitálu,
aby mučil môj život.

7.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nedovolil by som svojej mysli,
aby mučila moje srdce.

8.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
študoval by som školu božskosti
v srdci ľudstva.

9.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
neprijal by som žiadnu porážku
na bojisku svojho života.

10.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nikdy by som nezmeškal
hodinu, keď pozývame Boha.

11.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
každý deň by som sa stal
novou rannou ružou
v záhrade vesmíru.

12.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nikdy by som sa nepoddal
putám nevedomosti.

13.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nikdy by som nepremrhal
čo i len letmý okamih
na ceste
k Božiemu Domovu Srdca.

14.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
pamätal by som si,
že všetky cesty mysle
čírou stratou času.

15.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
mal by som len
nezlomnú vieru
a nie zlomenú vieru
v Boha.

16.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
tešil by som sa len
z tichého dychu
svojej extázy ašpirácie po Bohu.

17.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
každý deň by som sa kúpal
v Mori Vône Boha.

18.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nedovolil by som si
byť zaslepený hmlou neistoty,
žiarlivosti a nečistoty.

19.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz, každý deň
by som nachádzal útočisko
pod stromom trpezlivosti.

20.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
pamätal by som si, že
planéta môjho srdca Zem
je taká krásna
ako všetky planéty narodené v Nebi.

21.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nepovažoval by som
dosiahnutie dokonalosti
za nemožnú úlohu.

22.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
sám by som smelo prevrhol
loď svojej mysle, ktorá neuspokojuje Boha.

23.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
každý deň by som sa plavil
na lodi svojho srdca, ktorá uspokojuje Boha.

24.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
neomylne by som zanechal
svoju pozemsky spútanú myseľ
na prahu týrajúcich pochybností.

25.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
pozrel by som sa všetkému nebožskému
priamo do očí.

26.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nikdy by som nenavštívil
ľudské bytosti nevďačné Bohu.

27.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
bol by som nesmierne hrdý
na Boží Hromový Rozkaz.

28.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
bez zlyhania
a pravidelne by som ponúkal
správy o pokroku vo svojom živote
svojmu Pánovi Najvyššiemu.

29.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nezmieril by som sa
so svojím osudom,
ale premohol by som ho.

30.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
neprijal by som žiadne sťažnosti
svojej mysle.

31.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nehľadal by som vedome ani nevedome
chyby na žiadnej ľudskej bytosti.

32.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
mojím menom by bola vyrovnanosť,
aby som mohol čeliť úderom života.

33.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
môj život by viedol karavánu
skutkov prejavenia Boha
na Zemi.

34.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
bol by som vážne zamilovaný
do víťazstiev prejavenia Boha.

35.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
neprijal by som Majstra,
ktorý by ma neľútostne nekarhal každý deň.

36.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nedovolil by som oštepom strachu a pochybností,
aby zabili
jeleňa pokroku môjho ašpirujúceho srdca.

37.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
spoliehal by som sa len na dôveru v Boha
a nikdy nie na sebadôveru.

38.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nesnažil by som sa
byť tvorcom mieru,
ale milovníkom mieru.

39.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
mal by som srdce,
ktoré by patrilo
len Božiemu Srdcu Náklonnosti.

40.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
moje srdce by sa neustále chvelo
vlnami oddanosti Bohu.

41.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
zostal by som pod
nadvládou svojej duše.

42.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
ani jediný deň by som nemal
nedobré myšlienky zabúdajúce na Boha.

43.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nikdy by som si nedovolil byť
pod vplyvom pokušenia.

44.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nikdy by som si nedovolil
nachádzať sa v spoločnosti
tých, ktorí klesajú a driemu
v duchovnom živote.

45.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz
nedovolil by som, aby som trpel
v okovách noci nevedomosti.

46.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
žil by som len v krajinách
inšpirácie, ašpirácie
a zasvätenia.

47.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nepreviezol by som sa
ani zo zvedavosti
cez džungľu mysle.

48.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
každý deň by som lietal
na najkrajších krídlach
oddanosti Bohu.

49.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
neotvoril by som ani na letmú sekundu
žiadnu bránu neposlušnosti Bohu.

50.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
urobil by som svoje srdce
nesmierne populárnym
a svoju myseľ
nesmierne nepopulárnou.

51.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
ani vo svojich snoch
by som sa nedotkol
stromu sebapochybností.

52.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
netúžil by som spoznať
hĺbku mora,
ale záležalo by mi len
na hĺbke svojho srdca.

53.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nesnažil by som sa porozumieť
Božej Milosti,
ale stal by som sa
samotnou Božou Milosťou.

54.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
mal by som život modlitby
a srdce meditácie na preklenutie
všetkých vzdialeností.

55.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
hovoril a robil by som všetko
zo svojho srdca lásky.

56.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
považoval by som poslušnosť Bohu
za svoje najväčšie odhodlanie.

57.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
považoval by som prítomnosť Boha
vo svojom srdci
za svoj jediný Domov.

58.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
spieval by som len Chvály Bohu,
aby som navždy zostal
v harmónii s Božím Srdcom.

59.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nežil by som pre pozemskú slávu,
ale pre vyhlásenie Božieho Víťazstva
na Zemi.

60.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
videl by som, ako ďaleko
môžem ísť dopredu
namiesto obzerania sa.

61.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
urobil by som
poslušnosť svojej mysle,
lásku svojho srdca
a odovzdanie svojho života
neoddeliteľným triom.

62.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
kráčal by som opatrne v mieri
po celý čas,
aby som udržal krok
so svojím Pánom Najvyšším.

63.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
netúžil by som po vysvetleniach
či očakávaniach od Boha,
ale túžil by som len
po uspokojení Boha.

64.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
každý deň by som
oduševnele prichádzal
voľne klásť otázky
svojmu Pánovi.

65.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
každý deň by som
oduševnele prichádzal
voľne klásť otázky
svojmu Pánovi.

66.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nedovolil by som,
aby frustrácia očakávania
zavládla v mojom živote.

67.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
vždy by som využil
Hojnosť Súcitu svojho Pána.

68.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
každý deň by som sa snažil cítiť
Nohy Súcitu a Ochrany
svojho Pána.

69.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
nikdy by som si nedovolil
spadnúť do priepasti depresie.

70.

Keby som mohol začať svoj život
ešte raz,
vždy by som našiel prístrešie
v Domove Srdca Súcitu a Osvietenia
môjho Pána.