Narodeniny

Návrat na bsah

Birthday's song

Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy, happy, happy Birthday!
We love your soul's rainbow-dreams-
Promise-Play.

1.

Narodeniny sú krásou žiarivých úsmevov.

2.

Na svoje narodeniny sa lúčim so všetkým svojím smútkom.

3.

Narodeniny posilňujú naše túžby a sny.

4.

Narodeniny mi pomáhajú zdokonaliť moj budúci život.

5.

Narodeniny prinášajú nové príležitosti, aby rozkvitli.

6.

Na naše narodeniny smútok odchádza.

7.

Narodeniny sú ako ranné hviezdy.

8.

Na naše narodeniny vrchol nebeských výšin zostupuje do nášho života.

9.

Na naše narodeniny Boh je Božím Okom Súcitu.

10.

Na naše narodeniny Boh je Božím Srdcom Odpustenia.

11.

Narodeniny sú v našom živote Hodinou Boha.

12.

Narodeniny nás oslobodzujú od prúdov neistoty.

13.

Narodeniny sú záhradou sladkosti.

14.

Na naše narodeniny nám Boh dáva Svoje posolstvo mieru.

15.

Moje narodeniny sú novým domovom srdca.

16.

Narodeniny sú sviežim a voňavým dychom novosti a naplnenia.

17.

Na svoje narodeniny sme pripravení dotknúť sa Božích Noh.

18.

Na svoje narodeniny sme ochotní cítiť Božie Srdce.

19.

Na svoje narodeniny sme dychtiví potešiť Boha Jeho vlastným sposobom.

20.

Na svoje narodeniny inšpirácia, ašpirácia a oddanosť sedia pri jednom stole.

21.

Na svoje narodeniny ochotne a vážne prijímame zodpovednosť, že budeme slúžiť ľudstvu svojím srdcom.

22.

Narodeniny sú úsmevom kvetinovej záhrady duše.

23.

Na svoje narodeniny začíname púť k nebeskej blaženosti.

24.

Na naše narodeniny mraky zármutku mysle miznú.

25.

Naše narodeniny sú víťazstvom viery a porážkou pochybností o sebe.

26.

Naše narodeniny sú útočiskom pred zúfalstvom života.

27.

Na naše narodeniny sa naša sklamaná myseľ mení na spokojné srdce.

28.

Na naše narodeniny šťastie zväčšuje lásku.

29.

Na naše narodeniny sa znásobuje sila duše.

30.

Na naše narodeniny nás Najvyšší žiada, aby sme si privlastnili dych Jeho Srdca.

31.

Na svoje narodeniny ozdobím Nohy mojho Pána diamantom úsmevu svojho srdca.

32.

Narodeniny nepoznajú nedostatok sladkosti, šťastia a naplnenia.

33.

Na naše narodeniny všetci kráčame po ceste služby Bohu veľmi šťastne a veľmi radostne.

34.

Na naše narodeniny je duša našou istotou a naplnením.

35.

Na naše narodeniny je Najvyšší dosiahnuteľný všade.

36.

Na naše narodeniny cítime, že sa náš život aktivizuje.

37.

Na naše narodeniny nervozita a strach zmiznú.

38.

Narodeniny sú dňom, ktorý živí nádej a napĺňa sľuby.

39.

Narodeniny sú naplnením dychu šťastia.

40.

Narodeniny sú piesňou šťastia a svetla.

41.

Narodeniny sú nesmiernou blaženosťou duše.

42.

Na naše narodeniny Nebo zostupuje, aby videlo našich milovaných šťastných.

43.

Na svoje narodeniny vidíme, že Božie Šťastie nikdy nestráca dych.

44.

Na svoje narodeniny pijeme sladký nektár našej lásky.

45.

Narodeniny sú rannou modlitbou krásneho východu slnka.

46.

Na svoje narodeniny spievam pieseň vďačnosti Bohu.

47.

Narodeniny dávajú našej mysli mimoriadnu potrebu naplnenia života.