Otázka: Ako môžem zabudnúť na vedomie svojho tela a vstúpiť do tvojho vedomia?

Sri Chinmoy: Modli sa a medituj. Modli sa, modli sa, modli sa a modli sa k Najvyššiemu. Medituj a medituj na Najvyššieho. Na fyzickej úrovni by si mala trochu schudnúť. Na vitálnej úrovni by si sa mala zbaviť neistoty. Na mentálnej úrovni by si sa mala zbaviť nečistoty. Potom prídeš do cieľa. Neexistuje iná cesta.

Fyzická úroveň znamená letargiu, ktorá sa často prejavuje vo forme nadváhy. Vitálna úroveň znamená neistotu. Mentálna úroveň znamená nečistotu. Ak to všetko dokážeš prekonať, tvoj cieľ nemôže zostať vzdialený.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Desať božských tajomstiev.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 1997.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Desať božských tajomstiev, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »