Otázka: Aký by mal byť postoj človeka s rodinou k práci vo svete?

Sri Chinmoy: Postoj človeka, ktorý sa stará o rodinu, by mal byť všetko milujúci, všetkému slúžiaci a všetko osvecujúci. Človek s rodinou by mal cítiť, že vonkajší svet je iba rozšírením jeho alebo jej vlastného sveta; nie je oddelený od jeho sveta. Človek s rodinou by mal cítiť, že nekonečný svet a svet, ktorý on sám stelesňuje či predstavuje, musia kráčať spolu. Mikrokozmos a makrokozmos, konečné a nekonečné musia ísť spolu.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Desať božských tajomstiev.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 1997.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Desať božských tajomstiev, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »