40.

PRAVÝ žiak hovorí svojmu Majstrovi:
„Majster, aká je tvoja podpora mocná,
dokonca aj tvoje hrešenie je milosrdné.“

Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Pravý žiak.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 1998.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Pravý žiak, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »