24. júla 1999 (IV)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tí, ktorí pochybujú o sebe,
sami seba mučia a sami seba ničia.
Tí, ktorí pochybujú o Bohu,
môžu spôsobiť nevýslovnú hanbu
večne súcitnej Matke Zemi.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

24. júla 1999, 9:15. Predtým, ako začal cvičiť zdvíhanie lýtkami až do 454 kg (1000 lb).

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »