1. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nechcem byť oslepený
svojím životom úspechu.
Chcem, aby bol môj život
osvietený mojím srdcom pokroku.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:07. Predtým, ako začal vzpierať v sede oboma rukami.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »