37.

Môžeš mať radosť. Nie je to také ťažké.

Len počúvaj spev vtákov skoro ráno. Môžeš počuť ich spev.

Na tvoje prekvapenie, radosť prišla.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Láska, radosť, šťastie.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2007.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Láska, radosť, šťastie, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »