4.

Krása mojej mamy
rozochvieva moje srdce.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2007.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »