Otázka: Povedal by si nám niečo o Sri Aurobindovi?

Sri Chinmoy: Ak chcete vedieť niečo o Sri Aurobindovi, radil by som vám čítať jeho knihy, najmä The Life Divine. Božský život je o jeho vlastnom živote, jeho vlastnej realizácii, jeho vlastnej manifestácii. Jeho žiaci tiež napísali o ňom mnoho kníh, ale knihy, ktoré on sám napísal sú nekonečne lepšie ako všetky knihy napísané jeho žiakmi dohromady. Ak prečítaš The Life Divine, spoznáš posolstvo, unikátne posolstvo , ktoré Sri Aurobindo vniesol do zemského vedomia. The Life Divine je jeho najvyššou realizáciou a božskou manifestáciou. Táto kniha hovorí všetko. Je mnoho pravých duchovných Majstrov, ktorí nenapísali nič. V jeho prípade, má svet ohromné šťastie, že on ponúkol svoje nekonečné vnútorné svetlo múdrosti cez svoje spisy. Človek nemusí chcieť prečítať všetky jeho knihy, len jedna kniha stačí. Ak budeš čítať The Life Divine, pocítiš, čím on je a čo môže ponúknuť. Ale znovu, to čím on je, je nekonečne vyššie ako jeho kniha, ako všetky knihy dohromady. Ale čokoľvek svet môže prijať z jeho prác, ponúka cez túto knihu .Takže ak chcete vedieť viac o Sri Aurobindovi, radím vám prečítať si jeho najvyššiu jedinečnú knihu.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Avatári a Majstri.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 1999.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Avatári a Majstri, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »