Otázka: Akú úlohu hrá v Budhovej filozofii duša?

Sri Chinmoy: Budha nepoužíval výraz „duša”, ale hovoril, že jestvuje vnútorná bytosť, vnútorná existencia. Hovoril, že to naša vnútorná existencia je nakoniec vyslobodená z pút nevedomosti. My všetci sme v nevedomosti, ale je tu vnútorná jemná existencia, ktorú on nikdy nenazval „dušou”. Používal výraz „Vnútorná bytosť” alebo „vnútorná existencia”, ktorá nemôže byť zasiahnutá chorobou, rozpadom alebo smrťou. To bol jeho názov.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Avatári a Majstri.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 1999.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Avatári a Majstri, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »