Otázka: Prečo Rámakrišna tie dve výnimočné duše, ktoré priniesol, nedal do rodín, kde by mohol na nich dohliadať?

Sri Chinmoy: Mal istotu, že ich nájde. Rámakrišna bol taký prísny v prijímaní žiakov. Najprv sa okultne díval, potom im čítal dlaň a čelo, a potom pozeral do ich očí. Prijímal žiakov len po ich preskúšaní mnohými spôsobmi. Neuspokojoval sa len s videním ich duší. Karhám svojich žiakov, keď sa tešia z nevedomosti, ale neurážam ich na verejnosti. Rámakrišna ľudí urážal pred všetkými.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Avatári a Majstri.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 1999.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Avatári a Majstri, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »