You are here

Sri Chinmoy (27.8.1931 - 11.10.2007)

sri_chinmoy.jpg

Sri Chinmoy sa narodil vo východnom Bengálsku v Indii v roku 1931. Ako autor 1550 kníh, ktoré boli počas jeho života vydané, patrí k najproduktívnejším spisovateľom v anglickom jazyku. Cieľom jeho literárnej tvorby je viesť čitateľov na ceste k objaveniu seba samého a k šťastiu, osvetliť starodávne učenie duchovnej múdrosti a vytýčiť jasnú víziu na dosiahnutie svetového mieru v našej dobe.

Sri Chinmoy sa v roku 1964 presťahoval do New Yorku, kde žil až do svojho odchodu v októbri 2007. Jeho prvá kniha Meditácia: potrava pre dušu vyšla v roku 1970. Mnoho kníh Sri Chinmoya vzniklo z jeho prednášok, ktoré boli zaznamenané a prepísané do knižnej podoby. Boli to prednášky na mnohých univerzitách, prejavy v OSN a nespočetné množstvo odpovedí na otázky svojich študentov a účastníkov verejných podujatí.

Ako duchovný majster bol Sri Chinmoy postavený pred paradox: odhaliť pomocou literárneho vyjadrenia to „nevyjadriteľné“ – pretože Najvyššia Pravda leží ďaleko za možnosťou vyjadrenia pomocou slov a pojmov. Napriek tomu  má literatúra nespornú schopnosť inšpirovať, pozdvihnúť a odhaliť. Vo svojom diele Sri Chinmoy zdôrazňuje, že realizácia pravdy môže nastať až v okamihu, keď sú prekonané mentálne obmedzenia.  Avšak tým, že predstavíme vyššie ideály, môže myseľ pozdvihnúť svoj zrak ďaleko za oblasť svojej bežnej úrovne. Aby sme získali čo najväčší úžitok z jeho literárneho diela, Sri Chinmoy nám odporúča „čítať srdcom“ a tým zapojiť a prebudiť svoju intuíciu, cítenie a vnútornú múdrosť.

Sri Chinmoy zdôrazňuje, že to nie sú samotné knihy, ktoré môžu osvietiť myseľ. Vznešené učenie duchovnosti môžeme najlepšie prijať v úplnom vnútornom tichu počas meditácie, keď  máme pokojnú myseľ a vyrovnané emócie.

Najobľúbenejšou formou duchovnej literatúry Sri Chinmoya je poézia. Napísal o nej:

„Stále hovorím, že človek píše prózu, ale je to Boh, kto píše poéziu v človeku a cez neho.” [sca-290].

V neskoršej literárnej tvorbe Sri Chinmoya je koncentrovaná jeho múdrosť v zbierkach básní a aforizmov. V dobe svojho odchodu Sri Chinmoy dokončil päťdesiat tisíc básní a aforizmov ako súčasť svojej zbierky Sedemdesiat sedem tisíc stromov služby - z projektu 77 000 básní, ktoré začal písať v roku 1998.  Predchádzajúca zbierka 10 000 básní nazvaná Desať tisíc rozkvitnutých plameňov bola dokončená v roku 1983, a ďalšia zbierka 27 000 básní s názvom Dvadsať sedem tisíc rastlín ašpirácie bola dokončená v roku 1998.

„Aby napísal báseň, musí sa básnik preniesť do sféry Múz a tam sa rozplynúť. Musí byť ako plameň, ktorý spáli všetko okrem seba samého. ” [ptpt-172].

- Sri Chinmoy

V literárnom diele Sri Chinmoya je mnoho poviedok a hier, ktoré ponúkajú poučné posolstvá o živote. Často sú založené na tradičných ľudových povestiach. Mnohé divadelné hry zobrazujú známe duchovné osobnosti. Hra Siddhartha sa stáva Budhom býva často dramatizovaná a je veľmi obľúbená.

Dielo Sri Chinmoya bolo ocenené mnohými profesormi a spisovateľmi po celom svete. Z ocenení, ktoré dostal Sri Chinmoy za svoje literárne dielo, uvádzame napr.  Gold Medal in Literature od International Academy of Lutece v Paríži a Literature Award of Excellence (1993) od UNSCR Society of Writers v OSN. Dostal tiež mnoho ocenení a čestných titulov za prínos k šíreniu svetového mieru prostredníctvom literatúry a ďalších svojich aktivít.

Sri Chinmoy opustil telo 11. októbra 2007.  Napriek tomu sú stále publikované jeho ďalšie nové knihy z doteraz  nezverejnených materiálov a zvukových záznamov.

  •