1.

Moja ružová cesta.
Môj lotosový domov.

2.

Ružový úsmev Západu mám.

3.

Lotosovými slzami Východu som.

4.

Krása ruže očisťuje
džungľu mojej mysle.

5.

Vôňa ruže skrášľuje
záhradu môjho srdca.

6.

Ráno sú ruže
žiarivými úsmevmi
mojej duše.

7.

Večer sú ruže
krvácajúcimi slzami
môjho srdca.

8.

Keď vidím ružu
svojím ašpirujúcim srdcom,
ihneď cítim,
že som veľmi blízko Bohu.

9.

Keď vidím ružu
svojím odovzdaným životom,
spontánne cítim,
že som vyvoleným dieťaťom Boha.

10.

Nech ruža môjho srdca
nikdy nie je obklopená
tŕňmi mojej mysle.

11.

Každý lupienok ruže
je zároveň
dychtivosťou môjho srdca
a nadšením môjho života.

12.

Tŕne plnia svoju povinnosť
mocne:
ochraňujú ruže.

13.

Ruže vykonávajú svoju službu
požehnane:
oslobodzujú tŕne.

14.

Život čistoty
ruža má.