15. Medzi ničotou a nesmrteľnosťou

Neplodný na činy,
Bohatý na ambície —
Môj pozemský život.

Bezvýznamnosť —
Moje pravé meno.

Eexistujem
Len sám pre seba
.

Žiadnu dušu nepriviniem
Na svoju hruď.

Nemám žiadneho učiteľa,
Hodného mojej
Úrovne.

Som celkom sám
Medzi prehrou a sklamaním.

Som červená niť
Medzi ničotou
A večnosťou.

16. Pán sveta

Ó, moje telo,
si domovom rieky sĺz.

Ó, môj vitál,
si piesňou bezcitného mesta.

Ó, moja myseľ,
si lesom temnej noci.

Ó, moje srdce,
si láskou Pána sveta.

17. Odhaľujúca duša a napĺňajúci Cieľ

Keby si len vedel, Otec,
čo som pre Teba urobil:
zasadil som a vypestoval rastúci strom,
aby si tancoval na jeho vrchole
slobodne, s úsmevom.

Keby si len vedel, Otec,
čo som pre teba urobil:
stal som sa najponížebnejším otrokom sveta,
aby som slúžil Tvojmu Dychu v človeku, hrobe.

“Keby si len vedelo, dieťa,
čo si o tebe stále myslím.
Si Duša, odhaľujúca Môj Život,
si Cieľ, napĺňajúci Moju Víziu.”

18. Vždy a nikdy

Budeš ma milovať, Pane,
ak budem mať radšej nevedomosť?
“Budem ťa milovať,
tebe otvorím dvere Svojho Ducha.”

Bueš ma milovať, Pane,
ak sa ožením s plameňmi pekla?
“Budem ťa milovať, Moje Oko zotne
jedovatý strom tvojho života.”

Budeš ma milovať, Pane,
ak budem žiť s najdivšou smrťou?
“Budem ťa milovať,
do teba som zasial Svoj nesmrteľný Dych.”

Budeš ma milovať, Pane,
ak prídem k Tebe sám?
“Nikdy! Rýchlo so sebou priveď svet,
ináč budem plakať.”

19. Už ich nikdy nestretnem

Už ich nikdy nestretnem:
svoju včerajšiu tvár,
svoj beh smerom dozadu,
už ich nikdy nestretnem.

Už ich nikdy nestretnem:
náhly strach — zlodeja,
divú pochybnosť — šéfa,
už ich nikdy nestretnem.

Už ich nikdy nestretnem:
objatie smrti
a Satanov dych,
už ich nikdy nestretnem

Už ich nikdy nestretnem:
zlyhanie Chinmoya,
číru nevedomosť,
už ich nikdy nestretnem.

20. Skôr, než sa skončí deň

Skôr, než sa skončí deň
moje oko Svetla zmení
moju tvár temnej hliny
a dotkne sa hraníc môjho Ducha.

21. Skôr, než sa skončí noc

Skôr, než sa skončí noc,
môžem pohltiť a pohltím
bezsennú smrť, nezmyselné uhryznutie;
Vo mne je môj Najvyšší, moja Sila.

22. Svetlo premeny

Ó slepá a temná noc priepasti nášho srdca!
Sme priatelia rieky sĺz.
V krajine nezlomnej spútanosti
plačúc a s úsmevom zapaľujeme lampu
divokých tieňov prekážok.
Náš svet je beznádejný, opustený.
Staneme sa jazykom posolstva
Večného Času.
Vrastieme do nekonečného Hladu,
nekonečného Nektáru Blaženosti
a večného Svetla Premeny.

23. Hrdina kráča ďalej

Ten, kto miloval tento svet,
získal iba neznesiteľné bolesti.
Svet naňho hodil
všetku ohavnosť, špinu, zvrátenosť a nečistotu.
Napriek tomu hrdina kráča ďalej,
nesúc bremeno celého sveta.
Na konci svojich mnohých bojov
pôjde a postaví sa k Nohám
Pána Najvyššieho.

24. Matka Najvyššia

Duše sa dotýkajúce oči zlatej Blaženosti
všade vôkol vládnu najvyššie —
náš slepý utajený sen
zachytí Svojím všetko odpúšťajúcim Pohľadom.

Roztrhnutý a zničený je závoj nášho ega.
Pod Úsmevom jej Milosti
rýchlo rozkvitá tvár našej odovzdanosti.
Ona pripravuje cestu k večnému životu.

25. Ó Svetlo Najvyššieho

Ó, Krása, ktorá nemá páru, ó Milovaný,
zapáľ oheň krásy a nádhery
v mojom srdci.
Tým, že Ťa milujem, budem večne krásny.
Nech ničivý tanec Pána Šivu
rozdrví všetky putá konečného.
Nech ma Svetlo Najvyššieho zaplaví,
moje srdce, moje srdce, moje všetko.
Pretože miluje Nekonečnosť,
srdce temnoty plače
po úsvite Svetla.
Ó Nekonečný Život, daj mi večný hlad,
plač ašpirácie.
Najmenšia kvapka stratí zmysel svojej existencie
v srdci nesmierneho oceánu.
V ohni a vzduchu Tvoj Život Ducha uvidím.
Ó, Krása, ó Zlatá Krása,
ó, Svetlo Najvyššieho!

26. Nádej

Ty si môj Pán, môj zlatý sen,
Si môj život v smrti.
Ó, požehnaj ma Svojou najvyššou Nádejou,
Pane Večného Dychu!

Dávnu víziu Tvojho Slnka
pre temnotu som hľadal.
Viem, zlu by som sa mal vyhýbať
a rýchlo ho zničiť.

Zem je slepá a hluchá, môj Pane;
popiera svoj pravý cieľ.
Nepočuje žiadny hlas, žiadne Nebeské slová
od tých, ktorí hľadajú oblohu.

Aj napriek tomu cítim Tvoju kráľovskú Milosť
so svojou slabou smrteľnosťou.
Nakoniec vyhrám beh na vrchol,
ponorím sa do mora Blaženosti.

27. Už nikdy to isté

Už nikdy ten istý,
stratený mier som obnovil.
Už nikdy ten istý.

Už nikdy tú istú,
stratenú radosť som znova získal.
Už nikdy tú istú.

Už nikdy tá istá,
stratená sila je znovu zrodená.
Už nikdy tá istá.

28. Znova na to isté

Znova tú istú
svoju stratenú Pravdu som objavil.
Znova tú istú.

Znova na to isté
svoje zabudnuté Ja som si spomenul.
Znova na to isté.

Znova ten istý
svoj stratený Cieľ som dosiahol.
Znova ten istý.

29. Ó, Vták Svetla

Jedna myšlienka, jedna melódia, jeden zvuk -
Kto ma to volá opäť a znova?
Neviem, kde som.
Neviem, kam pôjdem.
V zatemnení mysle
sám seba kupujem, sám seba predávam.
Všetko ničím, znovu všetko staviam.
Dúfam, že všetko bude moje, len moje.
Beda, srdce mám zastreté
tmavou a búrlivou nocou zničenia.

Ó, Vták Svetla, ó, Vták Svetla,
svojimi žiarivými a planúcimi plameňmi
vstúp do môjho srdca ešte raz.
Voláš ma, aby som šiel hore
a vzlietol do modrej oblohy.
Ale ako môžem?
Moje srdce je vo väzení,
v spútanom dychu malej izby.
Ó, Vták Svetla, ó, Vták Svetla,
ó, Vták Svetla Najvyššieho,
modlím sa, nenechaj vo mne ani štipku temnoty.