1. Absolutno

Žiadna myseľ, žiadna forma, iba existujem;
Teraz prestala všetka vôľa a myslenie.
Úplný koniec tanca Prírody,
Ja som to, čo som hľadal.

Ríša Blaženosti číra, najvyššia;
Za poznávajúcim aj poznaným;
Nesmierny oddych konečne prežívam;
Tvárou v tvár Jedinému.

Prešiel som tajné cesty života,
Stal som sa Cieľom.
Nemenná Pravda je odhalená;
Ja som tá cesta, Boh-Duša.

Môj duch vedomý si všetkých výšok,
Som nemý v jadre Slnka.
Nevymieňam za nič svoj čas ani skutky;
Moja kozmická hra sa skončila.

2. Sladký, sladší, najsladší

Sladký je môj Pán,
Jeho som realizoval ako Večnú Pravdu.

Sladší je môj Pán,
Jeho som realizoval ako Jediného, kto koná.

Najsladší je môj Pán,
Jeho som realizoval ako Najvyššieho Tešiteľa.

3. Moje meno, môj vek, môj domov

Konečne poznám svoje meno.
Moje meno je Božia večná Hra.
Konečne poznám svoje meno.

Konečne poznám svoj vek.
Môj vek je stránka Nekonečnosti.
Konečne poznám svoj vek.

Konečne poznám svoj domov.
Môj domov je tam, kde sa túlajú planúce svety.
Konečne poznám svoj domov.

4. Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho

Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho.
Moja loď sa potápa, moja nádej je pevná.

Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho.
Môj dych krváca, môj sen je mocný.

Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho.
Moja duša odchádza, moje odovzdanie je mocné.

Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho.
Môj Cieľ plače, môj sľub je pevný.

5. Ďalší deň

Ďalší deň, ďalší deň,
môj Pán Najvyšší je ďaleko.

Ďalší deň, moje srdce môže byť
všetko dávajúcim dychom stromu trpezlivosti.

Ďalší deň, môj život dokáže nasýtiť
môj dušeplný svet svojou naliehavou potrebou.

Ďalší deň, túžim počuť
Boží Hlas Svetla a cítiť Ho blízko.

Ďalší deň, ďalší deň,
moje slzy dosiahnu Jeho modro-zlatý Lúč.

Ďalší deň, ďalší deň,
a potom už nikdy viac bahno mojej nevedomosti.

Ďalší deň, budem Božou Láskou
vo vnútri, navonok, dolu, hore.

6. Apokalypsa

*

Vo vnútri, navonok, som šírym vesmírom.
V radostnom rozlete všetko strácam a znova nachádzam.
Duch bez zrodenia a bez smrti, ktorý sa pohybuje a stojí,
večne zostáva vo mne, aby počul moje volanie.

Ja, ktorý na Zemi vytváram svoje radosti a žiale,
aby som naplnil jedinečné hľadanie v celej mojej hre,
zakrývam svoju tvár pravdy zlatými závojmi
a vidím noc hada a deň pytóna.

Vedomie a Blaženosť cítim v každom dychu;
Som do seba zaľúbené dieťa Slnka.
Ako sa mi chce, rozbíjam a staviam svoju symbolickú schránku
a slobodne sa teším z ničím nezatienenej zábavy sveta.

7. Som zlodej

Som zlodej; kradnem každú noc.
Každá moja krádež vyvolá radosť
vo všetko napĺňajúcom Oku Najvyššieho.
Čo kradnem? Jeho Milosť, svoje jedlo.

Prečo kradnem? On ma k tomu núti.
Možno nemá iný spôsob,
ako nasýtiť veľký hlad môjho Ducha
Nektárom Svojho jasného lúča.

8. Som blázon

Hovoria, že som blázon.
Naozaj som blázon?
Chodím do svojej vnútornej školy.
Božie Oko je môj večný deň.

Božsky a ľudsky som sa narodil,
aby som pomohol svojmu Pánovi v Jeho Hre,
aby som vytvoril Jeho Úsmev na zemi.
Napriek tomu hovoria, že som blázon.

9. Som idiot

Viem, že som naozaj idiot.
V hustnúcich oblakoch moje dúfajúce nohy.
Ruky vystreté k oblohe, k modrým hviezdam.
Ani slnko, ani mesiac nevíta moje vzdychy.

Mal som sen, skutočný sen:
Boh by Sám Seba pochoval, aby mohol žiť
v ľudskej nevedomosti, hladnej a temnej,
Svoju Dušu by vydal ľudskej smrti.

10. Nesmrteľnosť

Cítim vo všetkých údoch Jeho nekonečnú Milosť;
v mojom srdci žiari biela Pravda života.
Moja duša teraz stúpa k tajným výškam Boha;
nevidím žiadny smútok, žiadnu temnú bolesť, žiadnu smrť.

Smrteľné dni a noci nemôžu otriasť môj pokoj;
Svetlo zhora sýti moju tajnú dušu.
Všetky pochybnosti so zármutkom zmizli z mojich hĺbok.
Moje oči svetla vidia môj prechovávaný Cieľ.

Hoci som vo svete, som nad jeho nástrahami;
prebývam v oceáne najvyššieho uvoľnenia.
Moja myseľ, jadro nezmerateľných myšlienok Jediného;
rozsiahla hviezdnatá obloha objíma pokoj môjho Ducha.

Moje večné dni sa nachádzajú v letiacom čase;
hrám na Jeho Flaute rapsódie.
Nemožné činy sa už nezdajú nemožnými;
v okovách zrodenia teraz žiari Nesmrteľnosť.

11. Málo

Mám malú radosť z nekonečnej radosti,
krátky deň z večného dňa.
Aj tak moje prázdne vystúpenie nemá konca.
Kráčam po ceste bez cieľa.

Ó, láska! Púšť vo mne večne žiali.
Zmeň ju na pieseň úsvitu.
Neviem, v ktorej hodine nešťastnej noci
si odo mňa, môj Pane, odišiel.

Teraz musí život dosiahnuť Tvoj Dych najvyššej Blaženosti,
urobiť Ťa jedným a jediným Sprievodcom.
Ty si Most medzi mojou smrťou a životom;
Ó, dovoľ, nech sa moje túžby upínajú na Teba.

12. Beznádejná snaha

Prázdnym smútkom som oťažel.
Ako večnosť, nemenný je môj žiaľ.
Márne sa snažím zničiť svojho nepriateľa.
Ó, Pane Lásky! Nech som viac mŕtvy ako kameň.

Nikdy necítim Milosť Tvojho tichého Úsmevu;
falšovateľ zla označuje moje dni a noci.
Moje bezsenné telo stále počúva jeho volanie.
Svoje srdce ničím a snažím sa ho vyliečiť.

Nemý odpad zeme teraz horí ako peklo v mojej duši.
Nedokážem bojovať s jeho obrovskou záhubou.
Môj dych je otrokom nekonečného zúfalstva.
Túžim po Svetle, nachádzam však temný cieľ.

Oblaky dymu zakrývajú moju tvár duchovného ohňa;
Nahý blúdim v hlbokej a hroznej noci nevedomosti.

13. Najvyšší

Otec, videl som.
„Nie.”

Otec, poznal som.
„Nie.”

Otec, cítil som.
„Nie.”

Otec, stal som sa.
„Nie.”

Otec, ja som.
„Áno.”

14. Najvyšší

Otec, Ty si Milosť.
„Nie.”

Otec, Ty si Zákon.
„Nie.”

Otec, si Zrodenie
a Smrť Stvorenia.
„Nie.”

Otec, si Dieťa Svojho SNA.
„Áno.”