Birthday's song

Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy, happy, happy Birthday!
We love your soul's rainbow-dreams-
Promise-Play.

1.

Narodeniny sú krásou žiarivých úsmevov.

2.

Na svoje narodeniny sa lúčim so všetkým svojím smútkom.

3.

Narodeniny posilňujú naše túžby a sny.

4.

Narodeniny mi pomáhajú zdokonaliť moj budúci život.

5.

Narodeniny prinášajú nové príležitosti, aby rozkvitli.

6.

Na naše narodeniny smútok odchádza.

7.

Narodeniny sú ako ranné hviezdy.

8.

Na naše narodeniny vrchol nebeských výšin zostupuje do nášho života.

9.

Na naše narodeniny Boh je Božím Okom Súcitu.

10.

Na naše narodeniny Boh je Božím Srdcom Odpustenia.

11.

Narodeniny sú v našom živote Hodinou Boha.

12.

Narodeniny nás oslobodzujú od prúdov neistoty.

13.

Narodeniny sú záhradou sladkosti.