1. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nechcem byť oslepený
svojím životom úspechu.
Chcem, aby bol môj život
osvietený mojím srdcom pokroku.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:07. Predtým, ako začal vzpierať v sede oboma rukami.

1. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Žiadaš ma,
aby som neodrádzal svet a zároveň
aby som sa nedal odradiť svetom.
Žiadaš ma,
aby som povzbudzoval svet a zároveň
prijímal povzbudenie sveta.
Ak to budem robiť,
potom Ťa poteším Tvojím vlastným Spôsobom.
Môj Najvyšší, splním Tvoje výslovné Želanie.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:14. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

1. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Budem poslúchať Tvoje Oko v každej chvíli,
aby som osvietil svoju myseľ.
Budem poslúchať Tvoje Nohy v každej chvíli,
aby som oslobodil svoj život.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:27. Predtým, ako 57-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (28-krát pravou, 29-krát ľavou).

5. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Smútok môjho života mi hovorí,
že nedokážem urobiť nič zvláštne
tu na zemi.
Radosť môjho srdca mi hovorí,
že čokoľvek inšpirujúce,
osvecujúce a napĺňajúce
dokážem urobiť, ak to chcem.
Môj Najvyšší, môj Pane Najvyšší,
môj Milovaný Najvyšší,
hovoríš mi, že musím robiť
iba jednu vec:
musím milovať každé,
úplne každé Tvoje Stvorenie
bezvýhradne a bezpodmienečne.
Môj Najvyšší, iba Tvoje Želanie,
Tvoju Žiadosť, Tvoj Rozkaz
s radosťou a hrdo splním.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

5. júla 1999, 8:20. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

5. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Ak nie som len pre Teba,
bezsenne a bez dychu,
potom prečo som tu na zemi?
Nemám dôvod zostať tu ani sekundu!
Môj Najvyšší, daj mi schopnosť
žiť iba pre Teba.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

5. júla 1999, 8:33. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

5. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Musím oddane cvičiť
viac a viac a viac a viac.
Iba vtedy budem schopný
dosiahnuť svoj cieľ.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

5. júla 1999, 8:43. Predtým, ako 56-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (27-krát pravou, 29-krát ľavou).

6. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Prosím, prosím, prebuď moje srdce.
Prosím, prosím, rozjasni môj úsmev.
Prosím, prosím, osvieť môj život.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

6. júla 1999, 7:17. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

6. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Potrebujem inšpiráciu každý deň,
aby nasýtila moju myseľ.
Potrebujem ašpiráciu každú hodinu,
aby nasýtila moje srdce.
Potrebujem osvietenie v každej chvíli
,
aby nasýtilo moju dušu.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

6. júla 1999, 7:26. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

6. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Úprimnosť potrebujem v každej chvíli
vo svojej mysli,
aby som tešil len Teba Tvojím vlastným Spôsobom.
Čistotu potrebujem v každej chvíli
vo svojom srdci,
aby som tešil len Teba Tvojím vlastným Spôsobom.
Jednoduchosť potrebujem v každej chvíli
vo svojom živote,
aby som tešil len Teba Tvojím vlastným Spôsobom.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

6. júla 1999, 7:34. Predtým, ako 57-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (29-krát pravou, 28-krát ľavou).

7. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes si uchovám len jedinú vec
vo svojom ašpirujúcom srdci: nádej.
Dnes si uchovám len jedinú vec
vo svojom slúžiacom živote: prísľub.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší

7. júla 1999, 4:48. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

7. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech moje srdce poslúcha Tvoje Oko.
Nech môj život poslúcha Tvoje Srdce.
Nech môj dych poslúcha Tvoje Nohy.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

7. júla 1999, 4:58. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

7. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Môj Pane Milovaný Najvyšší,
cítim Tvoju Prítomnosť vo svojom srdci,
aj keď sa nemodlím a nemeditujem.
Ale, môj Pane Milovaný Najvyšší,
cítim Tvoju Prítomnosť vo svojej mysli,
iba keď sa modlím a meditujem.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

7. júla 1999, 5:07. Predtým, ako 54-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (25-krát pravou, 29-krát ľavou).

8. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Musím čeliť
všetkým problémom svojho života
s odhodlanosťou svojej mysle,
ašpiráciou svojho srdca
a oddanosťou svojho života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

8. júla 1999, 7:48. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 15,8 kg (35 lb) oboma rukami súčasne a do 36 kg (80 lb) pravou rukou.

8. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes si dušeplne nechávam čas,
aby som ocenil a obdivoval
všetko, čo vidím,
a každého, koho na ceste stretávam.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

8. júla 1999, 8:05. Predtým, ako začal vzpierať v sede lýtkami až do 408,6 kg (900 lb).