Kladie duša na človeka požiadavky, aby zmenil svoj spôsob správania?

Duša nekladie požiadavky ako také. Nie je ako matka, ktorá od svojho dieťaťa neustále niečo vyžaduje so slovami: „Hovorím ti to pre tvoje vlastné dobro.“ Duša posiela božskú inšpiráciu. Táto inšpirácia môže byť niekedy taká živá a spontánna, že ju človek môže takmer považovať za vnútornú požiadavku svojho vnútorného ja pre svoju vonkajšiu osobnosť. Duša však nežiada. Naopak, má pochopenie pre ľudské zlyhania a nedokonalosti a snaží sa s nimi zjednotiť. Svojím vnútorným svetlom sa potom snaží človeku pomôcť zmeniť spôsob jeho správania.

From:Sri Chinmoy,Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ysl