Je duša mužská i ženská?

Duša ako taká nie je ani mužská, ani ženská. Ale ak na začiatku svojej ľudskej cesty prijme ženské telo, tak si bude vo všetkých svojich budúcich inkarnáciách brať ženské telo. Ak prijme najprv mužské telo, potom si bude vo všetkých svojich inkarnáciách brať mužské telo. Zmeniť pohlavie je takmer nemožné. V celej histórii ľudstva bolo len tu a tam niekoľko výnimiek, ale tie boli vzácne.

From:Sri Chinmoy,Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ysl