Existujú nejaké dané postupy, ktoré musíme dodržiavať, aby sme meditovali správne?

Každý človek má svoj vlastný spôsob meditácie. Niekedy sa stáva, že dokonca získa určitý druh meditácie zvnútra. Inými slovami, vnútorná bytosť vyjde do popredia a povie mu, aby sa modlil alebo meditoval tak alebo tak, že to alebo ono mu pomôže. Niekedy sa hľadajúci stretne s duchovným človekom, ktorý do neho môže ľahko vstúpiť a vedieť všetko o jeho vnútornom a vonkajšom živote, vidieť jeho rast, rozvoj a ašpiráciu. Tento duchovný učiteľ mu môže povedať, ako a kedy by mal meditovať. Keď máte učiteľa, máte nesmierne šťastie, obzvlášť ak je to pravý učiteľ. Ak nemáte učiteľa, ale máte ozajstnú ašpiráciu, Boh vo vás vám povie, ako správne meditovať. Nie je možné, aby mal každý na svete duchovného učiteľa. Ak ho nedostanete, čo sa stane? Všetci sme Božie deti. Boh chce, aby sme Ho všetci realizovali. Takže ak nájdete učiteľa , je to v poriadku. Ak nie, ponorte sa hlboko do vnútra, aby ste objavili svoju vlastnú meditáciu.

From:Sri Chinmoy,Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ysl