Modliť sa k Bohu, alebo pracovať tak, ako si Boh praje – čo z toho je lepšie?

Na túto otázku otázok odpoviem veľmi rád. Odpoveď je celkom jednoduchá. Modliť sa k Bohu alebo pracovať tak, ako Boh od nás chce, aby sme pracovali – obe sú nesmierne dôležité. Obe sú zaručeným spôsobom na dosiahnutie nevyhnutného cieľa. A týmto cieľom je realizácia Boha.

From:Sri Chinmoy,Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ysl