Kastový systém je absolútne zlý. Prečo ho máte? Môžete povedať niečo na jeho obranu?

Musím sa voči vášmu komentáru ohradiť a povedať vám, že na tomto svete nie je nič absolútne zlé. Kastový systém slúžil, a dokonca aj teraz slúži určitému účelu. Napriek všetkým svojim degeneráciám je to systém, ktorý zjednocuje rôzne časti spoločnosti. Ak sa ho pokúsime vidieť ako systém, ktorý ľudí spája namiesto toho, aby ich rozdeľoval, lepšie pochopíme hodnotu, ktorú tisícky rokov mal a má. Spoločnosť bola považovaná za veľkú rodinu. Každá skupina pracovala pre to, aby fungovala harmonicky. V rodine môže byť jeden brat duchovný učiteľ, druhý vedúci úradník, tretí obchodník a štvrtý farmár. V čase núdze každý z nich pomáha rodine vlastným spôsobom. To, čo vytvára v ich rodine skutočnú jednotu, sú spoločné znalosti a harmonická spolupráca. Tak to bolo pôvodne s kastovým systémom. Každá skupina mala zodpovednosti a povinnosti. Každá skupina pracovala pre dobro všetkých. Dôležité je, ako bol tento systém používaný. Vo svojej ideálnej forme má kastový systém veľa pravdy a významu, ale zlé postoje, ktoré do neho vstúpili kvôli ľudskej nevedomosti vyžadujú, aby bol súčasný systém nahradený niečím vhodnejším pre modernú a pokročilú spoločnosť.

From:Sri Chinmoy,Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ysl