Nemáte pocit, že národné hranice, ekonomické rozdiely a náboženské dogmy rozdeľujú ľudské bytosti do rôznych táborov, vytvárajú neduchovné prostredie, v ktorom mier zostáva pre jednotlivca i pre národy vzdialeným snom?

Som presvedčený, že tieto národné hranice a iné obmedzenia skutočne narušujú rast nášho vyvíjajúceho sa ľudského vedomia. Osvietenie mysle a ducha jednotlivca však musí predchádzať prebudeniu našich sociálnych inštitúcií ako sú cirkvi a vlády. Je to duchovná a mentálna elita, ktorá môže naplniť široké masy svojím osvecujúcim svetlom. Ako vieme, politika inštitúcií a národov je zvyčajne stelesnením všeobecného vedomia. Táto politika môže byť do značnej miery ovplyvnená osvietenými jednotlivcami. Obzvlášť Matke Indii nikdy takéto osvietené duše nechýbali, a ani teraz nechýbajú. Je len otázkou času, kým čas sám nevytvorí vhodnú príležitosť, aby duchovné vedomie mohlo preniknúť do jednotlivcov a spoločnosti. Z našej strany je potrebné vyvinúť vedomé duchovné úsilie, aby vyššie sily mohli zhora zostúpiť a dotknúť sa samotných hĺbok nášho hľadajúceho srdca. Keď k tomu dôjde, priepasť, ktorú teraz vidíme medzi našou ašpiráciou a jej naplnením v spoločnosti, už nebude existovať.

From:Sri Chinmoy,Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ysl