Hinduizmus

„Poznaj sám seba.“ To je to, čo znamená hinduizmus. Toto je podstata hinduizmu.

Vo svete nervóznych neistôt, vo svete temnej falošnosti a slepého nerozumu je náboženstvo jednou z mála vecí, ktoré si udržujú svoju dôstojnosť. Je to náboženstvo, čo vynáša do popredia božskosť človeka. Je to náboženstvo, čo dokáže človeka inšpirovať, aby sa popasoval s neľútostnou prítomnosťou, čo ho dokáže znovu uistiť o jeho vnútornej sile a čo dokáže bojovať za Pravdu a Božiu Hodinu.

Všetci viete, že hinduistické náboženstvo je jedno z najstarších náboženstiev sveta. Na rozdiel od väčšiny svetových náboženstiev nemá hinduizmus žiadneho konkrétneho zakladateľa. Je v prvom rade založené na dušu rozochvievajúcich výrokoch rišiov, prorokov. Prorok je ten, kto vidí Pravdu a stotožňuje sa s Pravdou.

Ak chcete definovať hinduizmus, môžete na to použiť jedno slovo: Láska. Táto Láska je všetko objímajúca a stále rastúca. Pravý hinduista povie: „Môžem žiť bez vzduchu, ale nemôžem žiť bez Boha.“ Zároveň, ak povie hinduista, že vôbec neverí v Boha, je stále hinduistom. Cíti sa byť hinduistom a ostatní to nepopierajú. Je to osobná voľba, čo zvrchovane vládne. Hinduista môže uctievať stovky bohov alebo len jedného. Boh pre neho môže byť osobný, alebo neosobný.

Moji mladí priatelia, pokúsim sa vám vysvetliť, čo znamená osobný a neosobný. Na letisku je lietadlo. Môžete ho vidieť. Je to niečo konkrétne, materiálne a hmatateľné. Keď lietadlo vzlietne, už ho nie je vidieť, vy však napriek tomu viete, že je niekde na oblohe. Môže letieť do Kanady alebo Japonska alebo niekam inam. Vy ale viete, že sa nachádza na nejakej inej úrovni, kde funguje a letí. Podobne neosobného Boha, ktorého nemusíme vidieť v hmatateľnej podobe, cítime vo svojom prebudenom vedomí, ako nás neviditeľne vedie a formuje.

Hovorili sme o hinduistickom pohľade na Boha. Teraz zamerajme pozornosť na to, čo hinduizmus hovorí o realizácii, poznaní Boha. Realizácia Boha nie je nič iné než duchovná veda, ktorá ukončuje utrpenie, nevedomosť a smrť. Boha ale musíme realizovať kvôli Nemu samému, a nie kvôli sebe. Hľadať Boha kvôli sebe znamená márne sýtiť svoje ustavičné túžby. Avšak hľadať Boha kvôli Nemu samotnému znamená žiť v Jeho Univerzálnom vedomí; inými slovami, úplne a neoddeliteľne sa s Ním zjednotiť.

Najdôležitejšou otázkou je, či je Boh vo vnútri nás neustále, či do nášho srdca prichádza na dlhý čas ako hosť, alebo či len príde a odíde. S hlbokým pocitom vďačnosti si pripomeňme nesmrteľnú dušu Emily Dickinsovovej, ktorej duchovná inspirácia vedie hľadajúceho k poznaniu, čím nekonečný Boh presne je. Hovorí:

```

Nekonečnosť náhlym hosťom

sa nám dlho zdala,

ako by však mohlo prísť to nesmierne,

čo sa nikdy nevzdialilo?

```

Hinduizmus je nazývaný večným náboženstvom. Hľadá jednotu s Bohom všetkými spôsobmi, ktoré ľudstvo pozná. Praje si všetko napĺňajúcu jednotu ľudstva s Bohom, nič viac a nič menej. Jeho podstatou je tolerancia. Hinduizmus odmieta považovať svetové náboženstvá za vzájomne oddelené. Keďže svojím spôsobom zastrešuje všetky náboženstvá sveta, môžeme ho nazývať, bez toho aby sme boli ďaleko od pravdy, jedinečným Spoločenstvom vyznaní.

Pre pravého hinduistu je láska k druhým prirodzenou súčasťou jeho lásky k Bohu. Radostne a významne bude jeho duša oznamovať a spievať s nezlomným duchom Walta Whitmana:

```

„Seba slávim a o sebe spievam

a čo získam, dostaneš aj ty

pretože každý atóm, ktorý mi patrí,

je tak isto aj tvoj.“

```

Najvýraznejším rysom hinduizmu je hľadanie priameho zážitku, či skôr realizácia Boha. Keď budete študovať Védy,Upanišády, Bhagavatgítu a ďalšie indické spisy, budete možno prekvapení, keď zistíte, že aj keď každý zdôrazňuje určitý pohľad alebo určité idey, všetky v zásade stelesňujú rovnaké dokonalé božské Poznanie, ktorým je Boh.

V učení Iša Upanišády je jedinečné vyjadrenie – charakteristický rys hinduistického náboženstva: „Raduj sa v odriekaní.” Viete veľmi dobre, že dobré a príjemné nemusí byť nevyhnutne to isté. Ak chcete niečo príjemné, môžete prísť až ku kmeňu stromu, ale majiteľ vám jeho plody nedá. Ak však chcete niečo dobré, čo je v podstate to isté ako Pravda, situácia bude úplne iná. Ak mango nechcete preto, aby ste uspokojili svoju chamtivosť, ale aby ste mohli ovocie úprimne študovať, jeho majiteľ bude mať z vás veľkú radosť. Nielenže vám ponúkne mango na štúdium, ale tiež vám povie, aby ste zjedli toľko ovocia, koľko chcete.

Nikto z nás nechce byť hlupákom; preto musíme túžiť po dobrote a raz a navždy skoncovať s potešením. Náš Cieľ, zdroj najvyššej Pravdy a Blaženosti, je otvorený len pre milovníka Pravdy, ktorý túži po naplnení na neustále radostnej, nahor a dovnútra smerujúcej ceste svojej duše.

Oddaný hinduista túži po srdci, ktorému je dokonale cudzia faloš, po srdci, ktoré je rozľahlé ako svet. Môžete povedať, že mať také srdce je takmer nemožné, že je to nedosiahnuteľný ideál. Ale ja s vami nemôžem súhlasiť. Pretože dokonca aj teraz existujú na svete také vznešené duše. Váš jedinečný prezident, Abraham Lincoln, nepochybne také srdce mal. Váš veľký filozof Ralph Waldo Emerson povedal: „Jeho (Lincolnovo) srdce bolo také veľké ako svet, ale nebolo v ňom žiadne miesto na to, aby si pamätal zlo.“

Moji bratia a sestry, nevidím žiadny dôvod, prečo by som vo vás nemohol nájsť srdce také rozľahlé ako svet, bez falše a nevedomosti, a zároveň zaplavené Pravdou sveta Za.

From:Sri Chinmoy,Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ysl