Dve tajomstvá: reinkarnácia a evolúcia

Aby sme pochopili tajomstvá reinkarnácie, evolúcie a transformácie, musíme najprv pochopiť najvýznamnejšie so všetkých tajomstiev: tajomstvo karmy.

Karma je sanskritské slovo, ktoré znamená čin. Čin môže vykonať srdce; môže ho vykonať myseľ; môže ho vykonať aj telo.

Sančita znamená nahromadená. Vedome alebo nevedome čakáme na plody karmy, ktorú sme zasiali svojimi minulými myšlienkami, slovami, činmi a želaniami. Sančita karma je nahromadenie činov, vykonaných v niektorom z minulých životov alebo v tomto živote, ktorých výsledky ešte neboli prejavené, ktorých následky ešte neboli vytvorené.

Prarabdha karma je osud alebo predurčenie ako výsledok činov vykonaných v ktoromkoľvek z predchádzajúcich životov. Karmické dôsledky sa už začali, ale ešte nie sú dokončené a pre svoje dokončenie vyžadujú znovuzrodenie.

Prarabdha karma je tá časť sančita karmy, ktorá už začala prinášať ovocie. V tomto živote začíname zbierať plody našej karmy z minulosti a zároveň zasievame nové semená pre budúcu úrodu.

Agami znamená budúci alebo približujúci sa. Agami karma môže byť vykonaná iba vtedy, keď človek dosiahne duchovnú dokonalosť, keď nie je viazaný kúzlom zrodenia ani nástrahami smrti. Potom človek koná preto, aby pomáhal ľudstvu. Oslobodená duša hrá v tomto prípade významnú úlohu v Božskej hre, ktorá nemá žiadny začiatok ani koniec, aby naplnila Božské tu na Zemi.

Vieme, že existuje nejaká Bytosť, ktorú nazývame Bohom. Vieme, že existuje niečo, čomu hovoríme duša. Bol to veľký americký filozof Emerson, kto povedal: „Boh je nekonečný kruh, ktorého stred je všade, ale ktorého obvod nie je nikde.“ Môžeme rozhodne povedať, že týmto stredom je duša človeka.

Duša je večnou podstatou. Aký je jej vzťah s reinkarnáciou? Mohli by sme napísať nekonečné strany o reinkarnácii – o tejto obávanej predstave, o ktorej sa tak často hovorí, a ktorá je tak často spochybňovaná. Pokúsme sa pochopiť podstatu veci v jednej krátkej vete. Reinkarnácia je proces, ktorým sa duša vyvíja; existuje pre rast a rozvoj duše.

Všetci poznáme teóriu Charlesa Darwina o evolúcii druhov. Je to zmena vo fyzickom organizme od nižšieho k vyššiemu, od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Duchovná evolúcia prebieha spolu s fyzickou evolúciou. Duša existuje vo všetkých bytostiach. Je pravdou, že je božská a nesmrteľná. Má však svoje vlastné nutkanie byť úplnejšia, viac napĺňajúca a viac božská. Preto musí v procese svojho vývoja prechádzať z najmenej dokonalého tela do najviac dokonalého tela. Na každej úrovni vstrebáva skutočný význam všetkých pozemských skúseností. Takto duša rastie, obohacuje sa a jej božskosť sa stáva úplnou, viac harmonickou a dokonalejšou.

Reinkarnácia nám hovorí, že sme neprišli z ničoho. Naša súčasnosť je výsledkom toho, čo sme my sami urobili v minulosti. Sme dôsledkom svojich minulých inkarnácií.

„Ó Ardžuna, ty a ja sme za sebou zanechali mnoho zrodení! Ja ich všetky poznám, ty však svoje nepoznáš.“ Tak povedal božský Sri Krišna ešte nerealizovanému Ardžunovi.

Evolúcia je spojovník medzi tým, čo bolo, a tým čo bude. Som človek. Musím si uvedomiť, že nielenže som bol svojím otcom, ale budem svojím synom. Mal som ťažkosti. Mal si ich aj ty, mal ich aj on. Neexistujú výnimky! Čelili sme im. Čelíme im dokonca aj dnes. Ale nepochybne ich vyriešime.

From:Sri Chinmoy,Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ysl