26.

```

Milovníci vojny

nesmú nikdy vstúpiť

do kráľovstva srdca.

```

From:Sri Chinmoy,Vojna – pád človeka do bezodnej priepasti, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 2023
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/wma_2