17.

```

Vojna

je prítomnosťou nebožskej sebadôvery

nepriateľských síl v človeku.

```

From:Sri Chinmoy,Vojna – pád človeka do bezodnej priepasti, časť 1., Sri Chinmoy Centrum, 2023
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/wma_1