Piata časť — otázky a odpovede

Otázka: Niekedy mám pocit, že robím veľký pokrok, a potom sa v noci niečo stane. Viem, že sa to deje počas môjho spánku. Cítim, akoby niečo bránilo môjmu pokroku, a keď sa zobudím, viem, že som niečo stratila. Je nejaký spôsob, ako sa môžem počas spánku chrániť?5

Sri Chinmoy: Stále vám hovorím, že predtým, ako idete spať, by ste mali niekoľko minút meditovať na svoju pupkovú čakru, ktorá ovláda vitálny svet, nebožské, nečisté sily. Ak budete vedome meditovať na pupkové centrum a pokúsite sa tam vytvoriť nejakú čistotu, a keď čistota vyjde do popredia alebo zostúpi zhora, tieto sily vás nedokážu premôcť či vyrušiť.

Ale ak cítiš, že si urobila pokrok, mala by si si uvedomiť, že tento pokrok sa nestratí počas noci. Sú obdobia, keď kvôli tomu, aby si urobila rýchlejší pokrok, možno musíš ísť jeden krok dozadu. Povedzme, že si dobrá v skoku do výšky, a že si urobila päť krokov dopredu. Si veľmi šťastná, pretože si urobila nejaký pokrok. Ale ak chceš z toho miesta skočiť, nepodarí sa ti to veľmi dobre. Ak najprv urobíš niekoľko krokov dozadu a rozbehneš sa, skočíš oveľa ďalej. Uvidíš, že ak pôjdeš niekoľko krokov dozadu a rozbehneš sa, vzdialenosť, ktorú dokážeš preskočiť, sa zväčší. Vypočítavá ľudská myseľ povie: „Pozri sa, išla tak veľmi dozadu.“ Myseľ neuvidí, ako ďaleko a ako rýchlo budeš teraz schopná ísť dopredu.

Takže keď máš skľučujúce, nepríjemné sny, alebo keď cítiš, že si išla počas spánku dozadu, mala by si si uvedomiť, že o niekoľko dní možno budeš mať veľmi významný, osvecujúci a napĺňajúci sen. Fyzická myseľ bude cítiť, že si išla dozadu, že si klesla. Ale duchovné srdce bude cítiť, že to možno bolo potrebné.

To všetko je na ľudskej úrovni — ísť niekoľko krokov dozadu, aby sme mali dobrý štart. Na duchovnej úrovni to neplatí. Na duchovnej úrovni idete dopredu odtiaľ, kde práve ste. Ale pretože funguje fyzická myseľ, hovorím ti, aby si použila fyzický spôsob. Pri duchovnom spôsobe myseľ vôbec nefunguje. Tam musíš ísť dopredu odtiaľ, kde si. Ak vidíš, že nemôžeš ísť o krok dopredu, spýtaj sa samej seba, čo ti v tom bráni. Potom by som povedal, že to, čo potrebuješ, je vedomé uvedomenie si toho, čo robíš, a toho, čo nerobíš. Ak si vedome uvedomuješ, čo počas dňa robíš, budeš schopná ísť rýchlejšie.

Niekedy sa ti môže snívať o niečom, čo si robila pred desiatimi rokmi. Jeden duchovný Majster vo svojej mladosti zjedol každý deň celé kura. Po štyridsiatke to prestal robiť. Ale aj keď mal šesťdesiat či sedemdesiat rokov, ten zážitok sa k nemu podvedome vracal vo sne. Takže sa neboj. Také veci sa stávajú. Ale ak máš nepríjemný zážitok alebo sen, okamžite by si sa mala spýtať samej seba: „Naozaj chcem tento zážitok?“ Ak je odpoveď nie, všetka jeho sila sa stratí. Ale ak to budeš považovať za dôležité a povieš: „Je to niečo nepríjemné a zničí to celý môj pokrok,“ vtedy ťa to určite ovplyvní.

Neboj sa žiadneho sna. Ak sa nejakého sna bojíš, ten sen k tebe privedie všetkých svojich nebožských priateľov. Ak sa dnes bojíš nejakého sna, ten nebožský sen pozve veľa ďalších nebožských snov, aby ťa spútali. Ale ak sa nebojíš, nebude ťa viac obťažovať. Vtedy ťa nebude môcť ovplyvniť.


TDS 48-49. Nasledujúce otázky sa pýtali ďalší žiaci počas týchto narodenín.

From:Sri Chinmoy,Desať božských tajomstiev, Madal Bal, 1997
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/tds