721

```

Duchovnosť

rada prijíma výzvy

síl pokušenia.

```

From:Sri Chinmoy,Sedemdesiatsedemtisíc stromov služby, časť 1, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/st_1