565

```

Len sa staň

úplne odovzdaným životom.

Samotný Boh zdvihne zástavu

tvojho víťazstva. ```

From:Sri Chinmoy,Sedemdesiatsedemtisíc stromov služby, časť 1, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/st_1