Question: Ako Guru pomáha svojim študentom v ich každodennom živote?

Sri Chinmoy: V každodennom živote môže Guru pomáhať svojim žiakom tým, že im dáva božské rady alebo návrhy. Guru je ten, kto má múdrosť vo vnútornom svete. Práve z vnútorného sveta získava posolstvá o tom, čo by mali žiaci robiť vo vonkajšom živote. Vonkajší život nemá bez vnútorného života žiadny význam, žiadnu skutočnosť. Vnútorný život je zdroj. Väčšina z nás nedostáva posolstvá z vnútorného života. Čokoľvek nám povie myseľ, snažíme sa to vykonať. Guru teda robí to, že vstúpi do duše hľadajúceho a potom mu povie, čo chce jeho vlastná duša, aby robil. Guru pracuje potajomky, ako zlodej. Vstúpi do žiakovho srdca a vynesie do popredia posolstvá alebo vnútorné bohatstvo, ktoré sa tam nachádza, a potom ho žiakovi ponúkne.

From:Sri Chinmoy,Svetlo nesebeckej služby, Agni Press, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ssl