Scéna 16

(Ježiš so svojimi žiakmi.)

JEŽIŠ: Som Žid, ale Židia ma neprijímajú. Nenávidia ma, hoci som ich prišiel zachrániť. Taký je môj osud. Napriek tomu viem, že jedného dňa ma prijme celý svet, bude ma milovať a zbožňovať. Viem, že nie som iba pre malú časť ľudstva. Patrím celému ľudstvu. Ale tí, ktorí ma prijímajú a prehlasujú za svojho vlastného, sú nepochybne tými, ktorých milujem. Moje dni sú zrátané. Mám dvanásť žiakov. Jeden z nich, Judáš, ma zradí. Vydá ma do rúk nepriateľa. A potom ma ukrižujú.

(Všetci žiaci sú zdesení.)

ŽIACI: Judáš! Judáš! Judáš zradí nášho Pána!

JUDÁŠ: Nemožné, nemožné! (Dotýka sa Ježišových nôh.) Pane, je niečo, čo môžem robiť bez tvojho vedomia alebo bez tvojho súhlasu, alebo aspoň bez tvojho privolenia? Viem, Pane, tvoje slová sa potvrdia. Ale Pane, zdá sa mi, že si to ty, kto ma vybral na to, aby som hral túto nepredstaviteľnú úlohu v tvojej kozmickej hre.

JEŽIŠ (usmieva sa a žehná mu): Judáš, máš pravdu. Pravda, svet ťa bude nenávidieť. Ale svet nevie, že všetko je predurčené. Takže Judáš, zahraj svoju úlohu dobre, keď udrie tvoja hodina.

ŽIACI: Pane, naša hodina už udrela. Chceme zahrať svoju úlohu dobre.

(Všetci schmatnú Judáša a začnú ho biť a kopať.)

JEŽIŠ: Stojte! Prestaňte, lebo od vás okamžite odídem. Judáš koná správne. Jeho zrada je predurčená. Čo môže teraz robiť? A čo ja môžem teraz robiť? Iba Otec Nebeský vie, čo je najlepšie pre Judáša a čo je najlepšie pre mňa a čo je najlepšie pre vás všetkých.

ŽIACI: My vieme, čo je pre nás najlepšie!

(Opäť začnú Judáša biť.)

JEŽIŠ: Prestaňte! Prestaňte! Ak nie, opustím vás navždy.

PETER: Pane, si veľký. Si božský. Pre teba je ľahké odpustiť špinavému zradcovi a darebákovi ako je Judáš. Ale my sme smrteľníci, obyčajné ľudské bytosti. Ako mu môžeme odpustiť my?

JEŽIŠ: Peter, rovnako, ako ja odpúšťam vám. Peter, jedného dňa ma zaprieš — nie raz, nie dvakrát, ale trikrát. Trikrát za sebou za jeden krátky deň!

PETER: Ja? Nemožné! Kedy? Prečo?

JEŽIŠ: Áno, Peter, budeš to ty a nikto iný, kto ma zaprie. Myslíš si, že to je nemožné. Ale ja ti hovorím, Peter, nie je to iba nemožné; je to nevyhnutné. Je to všetko predurčené. Neplač, neplač, Peter. Mal som ťa najradšej. Vždy ťa budem mať najradšej. Keď opäť udrie hodina, budeš to ty, kto ponesie moju zástavu Pravdy a odomkne dvere môjho srdca, aby ľudstvo uvidelo Svetlo Môjho Otca. Veľmi ma miluješ. Preto si želám, aby si sa staral o ostatných žiakov, ktorí sú mojimi baránkami, mojimi ovečkami.

PETER: Pane, urobím to. Určite to urobím. Pane, ty si Pánom Lásky. Si Pánom Súcitu. Si Pánom Odpustenia.

JEŽIŠ: Nie, nie. Som len synom naplnenia. Môj Otec je Pánom Lásky. Môj Otec je Pánom Odpustenia.

FILIP: Pane, uvidíme niekedy tvojho Otca?

JEŽIŠ: Určite. Filip, mám ti povedať najvyššiu pravdu? Ten kto videl mňa, videl môjho Otca, pretože ja a môj Otec sme jedno. Deti, chcem vám porozprávať jeden zábavný príbeh:

Boli raz traja synovia jedného otca: najmladší, prostredný a najstarší. Najmladší syn povedal: „Otec je v Nebi.“ Prostredný syn povedal: „Kráľovstvo Nebeské je v tvojom srdci.“ Najstarší syn povedal: „Ja a môj Otec sme jedno.“

Najmladšiemu synovi Otec povedal: „Synu, ďakujem ti za tvoju víziu.“ Prostrednému synovi Otec povedal: „Synu, ďakujem ti za tvoje poslanie.“ Najstaršiemu synovi Otec povedal: „Synu, ďakujem ti za tvoju jednotu.“

Moje sladké deti, Otec ma požiadal, aby som išiel na tento svet. Poslúchol som Ho. Požiadal ma, aby som ukázal svetu Jeho Svetlo. Poslúchol som Ho. Splnil som všetky Jeho žiadosti. On splnil svoje sny cez môj oddaný a odovzdaný život. Teraz chce, aby som sa k Nemu vrátil, preto som pripravený. Deti, môj Otec mi vás všetkých dal. Teraz, na konci mojej pozemskej cesty, Mu vás všetkých vraciam späť. Ja nie som ničím. On je Všetkým. Je pre všetko. On je Všetkým. Je pre všetkých.

Judáš, poď sem, prosím. (Judáš ide a sadne si k Majstrovým nohám.)

Nimitta matram bhava. Buď iba nástrojom.

(Judáš spieva.)

Dnes, dnes, dnes

zostávam sám s Bohom;

zajtra a navždy

s Jeho Lúčom Súcitu.

JEŽIŠ: Peter, poď sem, prosím. (Peter ide a sadne si k Majstrovým nohám.)

Nimitta matram bhava. Buď iba nástrojom.

(Peter spieva.)

Zachrániť mravca ako som ja

si prišiel na tento svet prachu a hliny.

Milovať žobráka ako som ja

a dať mi vznešenú úlohu

vo Svojej Kozmickej Hre.


JEŽIŠ: Deti, buďte nástrojom Pána. Všetci sme Jeho nástrojmi. Prišli sme na tento svet, aby sme Jeho stelesnili. Prišli sme na tento svet, aby sme Jeho odhalili. Prišli sme na tento svet, aby sme Jeho naplnili.

From:Sri Chinmoy,Syn, Madal Bal, 1994
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/son